Reflektion

Det är familj, släkt, vänner, naturen och alla livsformer bakom allt!

Under julen har vi hunnit med att städa och sortera bland saker som vi sparat under lång tid. Jag hittade en 30 år gammal tidningsartikel om min mamma, som handlade om hennes arbete som ny ledamot i kommunfullmäktige. Hon fick aldrig fullfölja valet eftersom hon hastigt dog i cancer, men många trodde hon skulle vinna valet. I det här inlägget skriver jag om artikeln och kopplar den till mig själv och mitt eget liv idag.

Mamma såg redan då, för 30 år sedan, de problem som på allvar börjat uppdaga sig idag. Så här står det i artikeln: ”Brist på resurser och mänskligt och ekologiskt tänkande. Vi kan inte fortsätta använda de resurser som finns kvar på samma sätt som under det senaste århundrandet.” Mamma anammade redan då ett nytt synsätt som baserade sig på kretsloppstänkande…

Vad som motiverar och stärker mig

Jag kallar min blogg för ett nytt sätt att leva. Genom mina inlägg vill jag inspirera och uppmuntra till en inre och yttre positiv förändring. Jag tror aldrig att jag förklarat vad jag menar med det? Kanske är det dags för mig att utveckla vad som motiverar mig att leva och känna som jag gör.

När jag blev vuxen hörde jag mig för om hur andra upplevde min mamma för att jag ville veta mer om henne eftersom hon dog när jag bara var 11 år. Jag tror det var ett sätt för mig att hitta mig själv och finna vägledning. Jag reste också av samma anledning till Australien. Det var nog inte en slump att jag där började arbeta på olika gårdar och sökte mig till människor som gick sin egen väg. Människor med stark energi och ett öppet sinne fascinerade mig och jag gillade att läsa om människor från andra kulturer och med olika trosuppfattningar.

Inspiration från andra

Det kan hjälpa oss att komma fram till var vi vill lägga vårt fokus om vi börjar intressera oss för vad som inspirerar oss. När vi hittar vår drivkraft, styrka och vårt engagemang blir vi mer effektiva i det vi gör och kan påverka förändringen mer. Min mamma och de människor som jag mött på min väg har inspirerat mig i den riktning som jag vill se, och stärker därför mig och min väg. Alla har inte samma väg utan vi behöver hitta den inre och yttre plats där vi kommer till vår rätt.

Hur når man inre och yttre förändring?

Grunden till förändring handlar om att komma till insikt om att vi hör ihop med allt som lever. Då menar jag inte bara med människor utan alla livsformer och naturen runt oss. Vi behöver öppna oss för alla de kraftkällor vi har tillgång till genom att identifiera oss som ett djupare, ekologiskt själv. Detta synsätt bygger på uråldrig inre visdom och en kreativ livssyn. Genom att söka sig till det som inspirerar oss och genom ett öppet sinne bereder vi väg för en djupare gemenskap med jorden.

Vad betyder ekologiskt själv?

Begreppet ekologiskt själv myntades av författaren och professorn i filosofi -Arne Naess, och hans synsätt kallas för djupekologi. Vi kommer i kontakt med det ekologiska självet när vi upplever att vi har en djupare identitet, som inte bara inkluderar oss själva utan allt liv på jorden. Då är det lättare att känna ett ansvar och en glädje i att arbeta för en förändring mot en bättre och mer hållbar värld. 

Vem är jag?

På senaste tid har det uppmärksammats att ta reda på vem man är. Även Carl Jung berörde detta i boken Spirit and Life (1960). Att ta reda på vem man är bortom synsättet om det individuella jaget eller egot. Jung beskrev det som tråkigt, både för sig själv och andra, att leva ett liv uteslutande från egot.

Min medvetenhet fick jag genom min mammas sätt att verka men jag tappade bort den under högstadietiden. Jag hittade den igen på min resa till Australien när jag fick lära mig mycket om självhushållning. Men det viktigaste jag lärde mig på resan var inte all den kunskap som jag fick utan insikten om att livet handlade om att ge tillbaka till andra och att dela med sig av sig själv.

Helhetssyn

Så här sa mamma om helhetssyn i artikeln: ”Vi behöver en helhetssyn som gör att det blir lättare att lita till sitt eget sunda förnuft. Men vi kan aldrig få en helhetssyn på samspelet mellan människan och naturen utan att beakta individens ”inre miljö” ”.

Arne Naess term ekologiskt själv beskriver återigen den breda identitet som kan uppstå när våra intressen omfattar naturen omkring oss. När vi räknar med naturen blir vi naturligt en del av något större och får en tillgång till en slags kraftkälla. När vi ser oss själva som en del av ett livsflöde som har funnits här på jorden under lång tid får vi en annan syn på tiden och livet.

Familjen/släkt/vänner, hela mänskligheten, jorden och alla livsformer bakom allt

Min mamma var inne på någonting när hon i tidningsartikeln beskrev att hon ville stärka och uppmuntra familjens betydelse genom livet. ”Det är i hemmet som de viktiga besluten tas. Samhället är ett nödvändigt komplement till familjen men får inte ta ifrån oss vår förmåga att ta eget ansvar, känslan av delaktighet och egenvärde.”

När vi ser oss själva som en del av helheten blir vi ett redskap för jordens energi och ekosystemens gemensamma ”vilja”. Livssynen om att vi är en naturlig del av naturen är en central del i många naturbefolkningars trossystem världen över. När vi identifierar oss med att helheten är större än oss själva, oavsett om det är vår familj, vänner eller ett samhälle, blir den gemenskapen en del av vårt själv. När vi inser att vi är del av något större, upplever vi mer än bara ett separat själv. Känslan av att höra hemma i en större helhet växer när vi blir medvetna om varandra, jorden och andra livsformer etc.

Aktivt hopp

När jag har skrivit det här inlägget har jag inspirerats av boken Aktivt hopp av författarna Joanna Macy och Chris Johnstone som handlar om att möta vår tids utmaningar utan att bli galen. Hoppas ni som läser får inspiration att gå vidare på er livsväg med ett öppet sinne 😊 Fokusera på att hitta er inre kompass och bidra med er unika roll i samhället. Då är det också lättare att känna sig som en del av det.  Kom också ihåg att alla inte behöver tänka och agera på samma sätt för att samhället ska utvecklas i en riktning som stärker oss själva, naturen och alla livsformer.  

/Ylvali

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.