skogsträdgårdsodlingkurs
Odling,  Permakultur

Örtskiktet och de fleråriga grönsakerna

Det fleråriga örtskiktet har många funktioner som förutom matproduktion och funktionen med att skydda och hålla jorden täckt också bidrar med att skapa förutsättningar för pollineringen och som habitat åt insekterna. Många av växterna i örtskiktet odlas också för att öka bördigheten i jorden och för att gynna samspelet mellan växterna själva.

En av ingångarna till skogsträdgården. Två hamlade lindar bildar en port och skapar mer ljus till bädden bakom. Där samodlas ettåriga grönsaker med fleråriga grönsaker.

Örtskiktets funktion i en skogsträdgård

Örtskiktets huvuduppgift är att skapa en så komplett marktäckning som möjligt, utöver den marktäckning som träden och buskarna ger. På magra platser kan marktäckning vara det enda syftet hos örtskiktet, medan bördigare platser har mer utrymme för näringskrävande fleråriga grönsaker som strandkål, libbsticka, udo, daggfunkia, rankspenat, pepparrot, rabarber, sockerrot och sparris med flera. Dessa bördiga platser kan dessutom ge hög avkastning även under träden och vår skogsträdgård är ett exempel på en sådan plats.

Skogsträdgården framför huset

När man planterar örtskiktet är det viktigt att plantera tätt om det ska kunna bilda ett heltäckande marktäcke. Om man planterar för glest så finns det risk för att fröogräs tar sig in i luckorna. De marktäckande örterna försöker jag plantera under tidig vår eller tidig höst eftersom det är fuktigare och mer chans för nederbörd vilket brukar innebära att man inte behöver vattna lika ofta.

Från gräs till perenna örter

I några bäddar lever fortfarande kvickrot kvar och därför är det viktigt att fortsätta täcka bort gräset med till exempel tidningar och exempelvis hö över för att kväva bort och försvåra för kvickroten att överleva.

I några bäddar lever fortfarande kvickrot kvar och därför är det viktigt att fortsätta täcka bort gräset med till exempel tidningar och exempelvis hö över för att kväva bort och försvåra för kvickroten att överleva.

Vi anlade vår skogsträdgård på åkermark med hög bördighet och ett stort ljusinfall, vilket innebär mer aggressiva ogräs. När vi skulle börja anlägga vår skogsträdgård växte massvis med kvickrot men också en del kirskål på åkern. Vi lyckades täcka bort kirskålen men kvickroten håller sig fortfarande kvar i en del bäddar och mot kanterna i bäddarna.

Vi har planterat uppländsk vallört (Bocking 14) runt många av bäddarna som en slags rotbarriär mot ogräs. På en del ställen har vi två rader av vallört. Vi har också planterat uppländsk vallört runt många av de enskilda träden i skogsträdgården. Uppländsk vallört är en växt som har många funktioner, förutom att fungera som en slags levande ogräsbarriär, ökar den bördigheten där den växer, höjer pH värdet i jorden för att den innehåller mycket kalium och bidrar till att få igång dynamiken i en skogsträdgård.

Uppländs vallört (Bocking 14), vars blad kan skördas flera gånger under säsongen. Bladen täckas runt träd och buskar för att bland annat tillgodose kaliumbehovet.

Samplantering

Vi började med att fylla en bädd i taget med marktäckande örter och lärde oss på så sätt hur olika växter trivs ihop och använde oss av en del växter som fanns på platsen så som kärleksört, smultron, jordreva, pepparrot, daggkåpa och myskmalva. Det lättaste sättet att få tag på växter är att dela plantor och på så sätt fick jag många olika arter från släkt och vänner.

Några av de växter som jag fått från släkt och vänner är akleja, daglilja, björnrot, hasselört, spansk körvel, löktrav, lammöra, ramslök, snällnässla, jättedaggkåpa, jordärtskocka, svalört, kåltistel, sockerrot, myskmadra, ormrot, löparfetblad, snällnässla, spenatskräppa, älggräs, kungsmynta, rabarber, lungört, luftlök, gräslök, gullviva, krusmynta, äppelmynta, grönmynta, pepparmynta. Dessa växter sattes ut både direkt i skogsträdgården eller förökades vidare i en skyddad bädd i köksträdgården. Jag fick mängder av daggfunkia från en kyrkogård som kunde användas som marktäckare i flera bäddar.

Lungrot, även kallad Gode Henriks målla är en av de nyttigaste perenna bladgrönsakerna vi kan odla.

Från frön har jag drivit upp läkemalva, kvanne, libbsticka, strandkål, vårsköna, fjällsyra, rödådrad syra, citronmeliss, lungrot, svartrot, trädgårdssyra, läkemalva, ryssgubbe, vänderot, ålandsrot, rödmalva, röd solhatt etc. De enda marktäckande växter jag köpt är rosenrot och strutbräken. Anisisop har vi haft i bäddarna i skogsträdgården men den vill växa i full sol, så den har fallit bort när det blev allt skuggigare i bädden där den växte. Trots att vi säkert har ca 100 olika örter i skogsträdgården finns fortfarande många växter som jag vill etablera i vår skogsträdgård.

Fjällsyra på hösten. En mineralrika perenna grönsak, som också är rik på C-vitamin.

Lista vilka örter du vill odla

Jag hade en lista med växte som jag ville få tag på och den listan förändrades över tid. Från början ville jag bara odla örter som vi kunde äta eller använda som medicin. Idag, sju år efter att skogsträdgården började etableras ser jag annorlunda på växtval.

Rödådrad syra, även kallad skogsskräppa växer tillsammans med smultron och spansk körvel.

Jag gjorde ingen detaljerad planeringsplan över vilka marktäckande örter som skulle växa var utan jag fyllde upp ytor med vad jag hade tillgängligt och med kunskaper om växternas växtsätt och hur de vill växa, provade jag mig fram. För mig handlade det om att täcka de bäddar där det var ogräsfritt för att förhindra att fröogräs istället börjar växa. Skulle jag vara mindre nöjd med växtvalet i örtskiktet, kan jag alltid flytta på dem senare.

Skuggtåliga och solälskande örter

Jag planterar ofta skuggtåliga växter under eller bakom träd och buskar och planterar solälskande örter i framkant på bäddarna. Jag försöker alltid blanda revande växter tillsammans med tuvbildande. Det planterades växter med ackumulerande förmåga i varje bädd för att öka bördigheten i marken och för att luckra jorden. Högresta örter som myntor, kvanne och malvor planterades också i varje bädd som på sikt skapar ett bestånd.

Vi planterade också växter vars huvudsyfte är att gynna pollinatörer och övriga nyttoinsekter som till exempel kungsmynta, lungört, vänderot, lammöra, och kvanne.

Kungsmynta, även kallad nordisk oregano, är en värdefull nektarväxt, vars blad kan användas som krydda.
Kvanne är också en värdefull nektarväxt för humlor, bin, fjärilar och andra nyttinsekter. På bilden syns även blommande uppländsk vallört.

Antal arter i varje bädd

I varje bädd rekommenderas att man håller sig till ca sju olika arter i örtskiktet men det beror på hur stor bädden är och hur pass bördig jorden är, konkurrenskänslighet hos arter mm. Det kan bli svåröverskådligt med för många och risken för konkurrens ökar om fler arter planterar in.

Vägar, gångarna och stigar är en viktig del i en skogsträdgård. Vid etablering behöver man komma in med stora mängder organiskt material för att skapa bra förutsättningar för en levande och frisk jord som växterna trivs i. Dessutom behöver man kunna komma ut med skörden.

Utrymmen mellan de tuvbildande växterna kan fyllas med revande marktäckare som smultron, hasselört, myskmadra, jordreva, nävor med flera. Hur många skikt av örter man kan plantera beror helt på hur skuggigt det är och hur mycket näring som finns i marken.

Jag hoppas att ni fått en föreställning av hur man kan använda perenna örter i en skogsträdgård. Jag kommer i kommande inlägg att gå in på de olika örternas härdighet, växtsätt och användning. Det ger en djupare förståelse för varje ört och dess olika funktioner.

/Ylvali

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.