skogsträdgården
Gårdsliv,  Permakultur

Permakultur – ett hållbart och meningsfullt sätt att planera

”Permakultur är sunt förnuft satt i system.”

Skogsträdgården
Skogsträdgården syns närmast på bilden. Köksträdgården ligger bakom huset. Bostadshuset med växthus som renar vårt gråvatten är under uppbyggnad.

Tänkte skriva lite om det designverktyg som vi använder på gården. Vårt mål med vår gård är att skapa hållbara system som kan tjäna som inspiration för andra människor. Vi vill att de verksamheter vi bedriver ska verka uppbyggande på den omgivande naturen och ekosystemen, men även för människor.

Dammar
Vy in mot skogsträdgården. Nya bäddar täcks med markduk. Dammen är ofta full under höst och vinter.

Begreppet hållbarhet innebär att nuvarande människors behov inte ska ske på bekostnad av framtida människors möjlighet att uppfylla sina behov.  Hållbarhet har den betydelsen att naturresurserna (vatten, luft, jord och energi) inte ska förstöras. Inom permakultur rörelsen anser man att det inte är tillräckligt att bevara naturresurserna som dom är eftersom förstörelsen av dom nu är så långt gången i fråga om jorderosion, brist på rent vatten, luftföroreningar, förlust av biodiversitet och klimatförändringar. Det handlar inte bara om att ta hand om den jord vi lever på och av, utan hur vi kan bidra till återuppbyggnaden av den.

 fleråriga grönaker
Skörd av rödbetor från i somras. Blasten används till chips.

Inom permakultur jobbar många med att etablera frodiga växtsystem, därför att dessa system kan bygga upp odlingsjorden, rena jorden, luften och vattnet, öka biodiversiteten, bygga upp mer energi i form av biomassa än som förbrukas och motverka klimatförändringarna genom att lagra mera kol än som släpps ut i form av CO2.

permakultur
En del av gården från ovan

Det kan vara intressant att jämföra ekologiska jordbruk med permakulturella jordbruk för att se hur de olika jordbruken kan skilja sig åt. Det ekologiska jordbruket har sin utgångspunkt i traditionella jordbruksmetoder, vilket innebär plöjning av jorden och odling av ettåriga grödor. De krav som ställs på det ekologiska jordbruket handlar om att bedriva jordbruket utan bekämpningsmedel och att öka djurens välbefinnande.

skogsträdgård
Några av bäddarna i skogsträdgården. Bäddarna är upphöjda och där går vi aldrig utan vi använder stigarna när vi tar oss fram.

Permakulturella jordbruk och trädgårdsodlingar har en annan utgångspunkt. Där tar man inspiration av naturens egna ekosystem som alltid är hållbara och dessa används som modell. Men inom permakultur förändrar man modellen så att permakultursystemen blir mer produktiva när det gäller människans behov.

skogsträdgård
Skogsträdgården på hösten. Vi har en samlingsplats mitt i skogsträdgården, för plats till lek och matlagning.

Genom en medveten design kan vi åstadkomma olika system, exempelvis skogsträdgårdar. Gemensamt för alla permakultursystem är att man använder naturen och dess kretslopp som modell för att designa jordbrukssystem, bosättningar, byggnader, nätverk mellan stad och landsbygd samt ekonomiska system, som uppfyller människans och jordens behov.

grönkål
Grönkål, palmkål och broccoli odlas tillsammans med örter. Längst upp till höger syns vår IBC tank sm samlar upp regnvattnet från ladugården.

Permakultur design bygger på några grundläggande etiska värderingar, nämligen omsorg om jorden, omsorg om människor och rättvis fördelning av resurser. Genom att använda permakultur när vi ska planera något ser vi till att vi tar med helheten i beräkningen samtidigt som vi skapar goda förutsättningar för att det vi planerar blir långsiktigt hållbart.

Växthus med växter
Ett litet växthus utmed stigen från huset till ladugården där vi passerar dagligen. Skötsel av växterna sköts lättare när vi ändå passerar.

Vi använder våra resurser sparsamt i allt vi gör. Vi återanvänder mycket material och försöker minska vårt avfall så mycket det bara går. Vi ser vårt avfall som resurser och vi renar och återbrukar till exempel vårt bad, disk och tvättvatten. Vi har en urin separerande toalett och urinen använder vi på åkrar och fekalierna komposterar vi i minst två år för att sedan sprida runt frukt och nötbärande träd.  Vi har långsiktiga ambitioner att bli hållbara i vår livsstil och i de system som vi skapar. Den livsstil som vi valt ger oss mening och genom olika projekt deltar vi praktiskt i den förändringen vi vill se.  

Skogsträdgård
Vi skydda jordytan och gräver inte i bäddarna i skogsträdgården för att låta mycelet verka ostört i marken. Då får man en lucker doftande mylla som tjänar växterna.

Vi vill verka uppbyggande för de ekosystem vi har runt oss och vi utnyttjar platsens unika förutsättningar för detta, till exempel genom att vi grävde dammar där det redan fanns högt grundvatten som dödade skogen. Allt vi designar utgår från permakultur, till exempel genom att det ska planeras i samklang med helheten och vi eftersträvar att varje element ska tjäna flera funktioner.

dammar
Dammar grävde vi tack vare Nokås stöd genom skogsstyrelsen. Vid dammarna experimenterar vi med olika nötträd och fruktbärande träd som kräver liten beskärning. I nu läget växer valnöt, äkta kastanj, hjärtnöt, äpple och mullbär samt klibbal nere vid dammarna. Klibbal är en biologisk resurs eftersom den förser de andra träden med kväve. Dammarnas syfte är också rekreation, bad, bete och fiskodling. 

I själva designprocessen använder vi ett antal designprinciper som är ledande för att kunna skapa verkligen hållbara system. De mest sprida är David Holmgrens designprinciper, inspirerade av hur ekosystem i naturen fungerar. Alla permakulturprinciper har varit viktiga för oss och visar sig återkommande i allt vi gör och hur vi tänker. Principerna är en del av oss, och därmed av hela vår verksamhet. Detta har så klart också påverkat våra metoder, vi har till exempel etablerat de flesta av våra bäddar utan att gräva, skött all odling manuellt och utan bekämpningsmedel och konstgödsel. Vi hämtar hästgödsel från en granne som sakta bygger upp våra jordar. Man kan säga att vi anpassar oss till den situation och den värld vi lever i och vi tror att vår strävan mot ett hållbart samhälle kommer att visa sig på många olika sätt på lång sikt.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.